Tryweryn

Caiacio

Afon Tryweryn | ©Ray Wood

Tryweryn

Caiacio

Mae Afon Tryweryn yn un o asedau dŵr gwyn amhrisiadwy Gogledd Cymru. Caiff dŵr ei ollwng o’r argae, sy’n golygu y gellir padlo’r afon trwy gydol y flwyddyn, ond bydd angen i chi holi’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol sydd wedi’i lleoli ar y safle i gael gwybodaeth am lefel y dŵr (01678 520826).Mae Afon Tryweryn yn dal i deimlo fel afon wyllt, ond mae rhan 2km uchaf yr afon wedi cael ei hail-broffilio i sicrhau’r amgylchiadau gorau i badlo, ac mae’n cynnig dŵr gwyllt gosbarth III/IV gwych.

Islaw’r ganolfan, mae rhan dosbarth II/III 6km o hyd o ddŵr gwyn yn cynnig profiad gwych o daith ar afon i lawr i’r Bala. Mae’r rhaeadr ger Melin y Bala yn rhan dosbarth IV heriol, ond gellir cario cychod os bydd angen hynny.

Bydd y ganolfan yn cynnal digwyddiadau neu gystadlaethau achlysurol, ac nid yw padlo hamdden ar gael ar y dyddiau hynny. Mae’r ganolfan hefyd yn cynnig sesiynau rafftio dŵr gwyn rheolaidd hefyd. Ni fydd y cyhoedd yn gallu padlo yn rhan uchaf yr afon os bydd grŵp wedi’i llogi (gelwir y rhan honno yn Top Site).

Mae’r safle yn cynnig cyfleusterau rhagorol, yn cynnwys parcio, cawodydd poeth a chaffi.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Caiacio View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae caiacio a chanŵio yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

Explorer OL18


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur