Yr Wyddfa

Beicio Mynydd

Snowdon / Yr Wyddfa | ©Ray Wood

Yr Wyddfa

Beicio Mynydd

Mae’r Wyddfa yn cynnig her anodd ond atyniadol i feicwyr mynydd. Y llwybr mwyaf hygyrch yw Llwybr Llanberis, ond bydd hyd yn oed hwn yn golygu llawer o waith cario. Mae’r llwybr yn greigiog ac eithaf serth mewn mannau; mae’r esgyniad yn arw a thechnegol hefyd.

Mae’r Wyddfa yn boblogaidd ymhlith cerddwyr (a rhedwyr) bryniau yn ystod yr haf. I osgoi problemau posibl, cytunwyd ar gyfyngiad ffurfiol ar feicio mynydd. Rhwng 1 Mai a 30 Medi, ni chaniateir reidio yn ystod y rhan brysuraf o’r diwrnod (10am - 5pm). Mae ymweliad ar un o nosweithiau’r haf yn ddewis da; wrth wneud hynny, dylech fod â digon o amser a digon o olau i’w gwblhau. Sicrhewch y byddwch yn cychwyn yn ddigon cynnar i fynd i fyny a dychwelyd cyn iddi gychwyn tywyllu! Bydd dwyawr yn gyflym, ond mae tair awr neu bedair hyd yn oed yn fwy cyffredin.
Mae fersiwn hirach ac anoddach o’r llwybr ar gael sydd â disgyniad heriol (hynny yw: serth, llac a thechnegol) i lawr llwybr Snowdon Ranger ac yna dychwelyd ar hyd llwybr ‘Telegraph Valley’.

Amgylchiadau:

Tir mynyddig uchel yw hwn, felly mae’n well cadw draw ar dywydd garw neu pan fydd gwyntoedd cryf. Yn ystod tymor y gaeaf (h.y. o ddiwedd Hydref i Ebrill fel arfer) bydd posibilrwydd sylweddol o rew ac eira, felly bydd y llwybr yn anaddas i’w reidio.

Mynd yno:

Mae nifer o fannau parcio ym mhentref Llanberis.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Beicio Mynydd View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae beicio mynydd yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Mountain Bike Guide


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Rhagolygon Tywydd yr Wyddfa

Trosolwg

Amgylchiadau'r Tir

Dim amodau anffafriol i adrodd

Severe warning(s)

Rhybudd


Rhagolygon Manwl Tywydd y Mynyddoedd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Thursday

Friday

Saturday

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur