Clogfeini y Gorlan

Bowldro

Sheep Pen Boulders / Clogfeini y Gorlan | ©Si Panton

Clogfeini y Gorlan

Bowldro

Casgliad bendigedig o glogfeini wedi’u gwasgaru ar lwyfandir cudd ar ben llethr sgri sy’n rhedeg i lawr i ffordd yr A5. Mae’r prif glogfaen yn drawiadol iawn a dweud y gwir, ac mae nifer fawr o broblemau da iawn ar gael ar y blociau ymylol llai. Saif y clogfeini hyn uwchben cafn rhewlifol enfawr Nant Ffrancon, fel rhyw fath o blatfform mesanîn swrrealaidd, ac mae gan y llwyfandir clogfeini gyfaredd tebyg i werddon heddychlon - lle tawel ynghanol y sgri llym a’r brigiadau creigiog. Yn ffodus, mae ansawdd y bowldro yn llawn cystal â’r lleoliad dramatig. Gallwch ddisgwyl dewis llawn o glasuron, ac un neu ddau o oreuon Gogledd Cymru.

Amgylchiadau:

Lleoliad agored a heulog sy’n sychu’n gyflym, er bydd ychydig o ddiferion dŵr o’r prif glogfaen wedi’r glaw, mae’n debyg. Ar waethaf ei uchder a’i deimlad mynyddig diamheuol, gellir dringo yma trwy gydol y gaeaf, os bydd digon o heulwen.

Mynd yno:

O Fwthyn Ogwen, dilynwch y ffordd yn ôl i Fethesda am tua 2km ble gallwch weld chwarel fechan a llethr sgri yn disgyn i lawr ar ochr dde’r ffordd. Saif y clogfeini ar lecyn gwastad uwchlaw’r llethr sgri - ewch yno trwy gerdded i fyny’r llechwedd ar y dde a mynd yn ôl i’r chwith uwchben y llecyn eithinog.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Bowldro View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae bowldro yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Bouldering


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur