Afon Dyfrdwy

Caiacio

River Dee / Afon Dyfrdwy | ©Karl Midlane

Afon Dyfrdwy

Caiacio

Afon Dyfrdwy yw un o afonydd gorau Cymru. Mae’n cychwyn ger ymyl mynyddoedd Eryri, i’r gorllewin o Lyn Tegid, ac yn mynd i’r dwyrain heibio’r Bala a Llangollen, cyn troi i’r gogledd ac i Loegr trwy Gaer a chyrraedd y môr ar arfordir y gogledd. Mae’n afon deithio wych a cheir dŵr ychwanegol pan gaiff dŵr ei ryddhau o gronfa ddŵr Tryweryn. Bydd bob amser yn cynnwys digon o ddŵr i gynnig digon o foddhad. Gellir mwynhau dŵr gwyllt rhagorol ar hyd y daith.

Mae’r rhannau uchaf o Lyn Tegid i Gorwen yn cynnig teithio hamddenol ar y dŵr, a bydd angen mynd i’r afael ag ychydig o ddyfroedd gwyllt a choredau.

Mae’r rhan o Gorwen i Raeadr y Bedol yn cynnig teithio dosbarth II gwych. Mae’r dŵr gwyn yn cychwyn yn Rhaeadr y Bedol, a’r adran dosbarth III – IV i lawr i ganol tref Llangollen yw’r hyn sy’n denu’r sawl sy’n mwynhau dŵr gwyn!
O Langollen i Drevor, ceir adran dosbarth II/III pleserus, sy’n gorffen â dŵr gwyn da yn Trevor Rocks.

Mae’r rhan 16km o Drevor i Erbistog / Pont Owrtyn yn cynnig taith dosbarth I/II ragorol. Byddwch yn mynd heibio nifer o goredau ar y ffordd, ac efallai byddwch yn dewis cario eich cwch.

Mae teithio dymunol gradd 1 yn parhau o Bont Owrtyn, heibio Bangor-is-y-Coed, Rhedynfre ac ymlaen i Gaer. Mae’r cymal 20km olaf yn hyfryd dros ben.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Caiacio View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae caiacio a chanŵio yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

Explorer OL255


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL18
Explorer OL256


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur