Rhoscolyn

Fwynhau’r Traeth

Rhoscolyn | ©Crown copyright (2014) Visit Wales

Rhoscolyn

Fwynhau’r Traeth

Mae gan Roscolyn draeth cysgodol gwych sy’n boblogaidd â theuluoedd. Mae siâp y traeth fel cilgant cul ar y penllanw, ond bydd yn ymestyn yn gyflym wrth i’r trai ddatgelu llecyn helaeth o dywod. Borthwen yw’r prif fae, ond ceir bae ychwanegol llai i’r de o’r enw Porth y Corwgl. Bydd y llecyn hwn yn aml yn wag, hyd yn oed pan fydd y prif draeth yn llawn ymwelwyr.Mae llithrfa yn arwain at y traeth, sy’n hwyluso’r gwaith o lansio cychod. Mae caiacio a phlymio yn weithgareddau poblogaidd yma hefyd. Ar y distyll, ceir digon o byllau glan môr i bysgota ynddynt.

Oddi allan i’r bae, daw’r arfordir yn arw yn fuan iawn, a gwelir nifer o glogwyni môr cul a chreigiog. Mae cerdded ar hyd llwybr yr arfordir i’r naill gyfeiriad yn werth chweil; mae’n werth ymweld â’r wylfa i’r gogledd yn benodol, oherwydd mae’n cynnig golygfeydd rhagorol o’r ardal.

Mae toiledau yn y maes parcio, a gerllaw, mae tafarn y White Eagle yn gweini bwyd a chwrw da. Bydd fan hufen iâ yma weithiau yn ystod y gwyliau ac ar benwythnosau braf. Mae’r archfarchnad agosaf yn y Fali, tua 6km i ffwrdd.

Caniateir cŵn yma.

Mynd yno / parcio:

Mae maes parcio bychan yn agos at y traeth, ond mae’r ffordd ddynesu yn eithaf cul ac mae’n tueddu i fod yn eithaf gorlawn ar benwythnosau prysur â cherbydau 4x4 yn tynnu trelars cychod neu feiciau dŵr. Bydd llawer o ymwelwyr yn datrys y broblem parcio trwy aros yn un o’r meysydd gwersylla cyfagos, sydd o fewn cyrraedd y traeth ar droed.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Fwynhau’r Traeth View on map

Diogelwch a chaniatâd

Er bod bob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau fod y wybodaeth a ddarperir yma yn gywir, ni all cyhoeddwr y wefan hon dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau,’colledion nac anafiadau, sut bynnag yr achosir hwy.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

Llanw

Uchel Nesaf

Isel Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur