Porth Ysgo

Bowldro

Porth Ysgo | ©Si Panton

Porth Ysgo

Bowldro

Mae llawer o ddringwyr yn credu mai Porth Ysgo yw’r lle gorau i fowldro yng Ngogledd Cymru - yn sicr, mae’n cynnig dringo o ansawdd eithriadol, yn ogystal â‘r math o awyrgylch freuddwydiol a hamddenol sy’n gwella pob mathau o anhwyldebau. Mae’r graig yn ddolerit graen bras gwych sy’n cynnig dringo bendigedig, ond bydd ychydig yn arw ar y croen pan fydd hi’n gynnes.

Mae’r holl lanfeydd yn greigiog, ac mewn mannau, yn ddychrynllyd o greigiog. Dylid mynd yno mewn timau, â digon o badiau a gwylwyr astud, i atal unrhyw drychinebau posibl.
Mae Trwyn Talfarach, Bytylith, Porth Nefoedd a Mynydd y Graig gerllaw yn cynnig rhagor o gyfleoedd i fowldro ar yr un graig o ansawdd uchel.

Amgylchiadau:

Mae pen deheuol Llŷn yn mwynhau nifer sylweddol o ddiwrnodau heulog, sych, ond os bydd cawod yn gwlychu’r creigiau, byddant yn sychu’n gyflym, yn enwedig os bydd awel. Gellir dringo trwy gydol y flwyddyn, ond gall fod yn boeth iawn yn ystod yr haf. Mae tua hanner y problemau wedi’u heffeithio gan y llanw; yn amlwg, mae’n well ymweld ar adeg y distyll, ond gellir mwynhau sesiwn lawn hyd yn oed ar adeg y penllanw.

Mynd yno:

Dilynwch y troad sydd ag arwyddbost oddi ar ffordd Rhiw-Aberdaron a pharciwch yn yr encilfa fechan lle mae’r ffordd yn rhannu’n ddwy. Dilynwch y llwybr i lawr ger y nant ac ewch i lawr llethr glaswelltog i’r maes clogfeini. Ffordd arall o fynd yno yw o faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ymhellach ar hyd y ffordd sydd ar y dde.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Bowldro View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae bowldro yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

Llanw

Uchel Nesaf

Isel Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Bouldering


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL253


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur