Llwybr Panorama

Cerdded Lefel Isel

Barmouth / Abermaw | ©Crown copyright (2014) Visit Wales

Llwybr Panorama

Cerdded Lefel Isel

Mae pererindod i wylfa Llwybr Panorama wedi bod yn ymweliad poblogaidd ers tro i’r sawl sy’n ymweld ag Abermaw. Mae’r olygfa o’r copa yn dra arbennig, ac mae’n cynnwys Cadair Idris enfawr i’r de ac ehangder epig Aber Mawddach. Mae’r rhan o’r llwybr sy’n arwain i fyny at yr wylfa yn fyr, ond gellir dilyn llwybr mwy sylweddol trwy gychwyn ym maes parcio Coedydd Orielton ar ymyl Abermaw.

Mae dwy wylfa ger glan y dŵr, ger Porth Aberwmffra ac yn agos ar Bont Abermaw, yn cynnig blas o’r hyn sydd i ddod. Yn anffodus, lleolir yr wylfa uchaf gryn dipyn o uchder uwchlaw Abermaw, a bydd mynd yno yn golygu cryn dipyn o ymdrech. Bydd hyn yn golygu troedio ychydig ffyrdd serth, ond ymhen ychydig, byddwch yn gallu dianc ar lwybrau troed.
Wrth ddychwelyd, byddwch yn disgyn yn serth i lawr trwy Goedydd Orielton ble gallwch weld cerflun dur o drilobit.

Mynd yno:

Mae maes parcio Coedydd Orielton yn le da i gychwyn y gylchdaith hirach. Os byddwch yn dymuno ymweld â gwylfa Llwybr Panorama yn unig, yna mae llefydd parcio ar y ffordd gyfagos, er bod yn ffordd ddynesu yn eithaf serth.

Tirwedd:

Cyfuniad o ffyrdd cul, llwybrau a llwybrau troed, ac mae rhai ohonynt yn eithaf serth.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Cerdded Lefel Isel View on map

Diogelwch a chaniatâd

Er bod bob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau fod y wybodaeth a ddarperir yma yn gywir, ni all cyhoeddwr y wefan hon dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau,’colledion nac anafiadau, sut bynnag yr achosir hwy.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

Walks in and around Barmouth Town


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL23


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur