Crib Nantlle

Cerdded Mynyddoedd

Nantlle Ridge | ©Ray Wood

Crib Nantlle

Cerdded Mynyddoedd

Crib Nantlle yw un o’r teithiau cerdded gorau ar hyd crib Eryri. Mae’n cysylltu cyfres o gopaon â chrib dramatig a bydd bod amser yn cynnig gweithgaredd wnaiff godi’r galon. Ar waethaf ansawdd y cerdded, mae’n tueddu i fod yn weddol dawel, sy’n fendith ynddo’i hun.

Mae rhai rhannau yn cynnig sgramblo gradd 1 gweddol anodd, ond gellir osgoi’r rhan fwyaf o rwystrau os dymunir hynny. Serch hynny, mae’n daith gerdded linellol, felly mae ychydig o drefnu logistaidd yn angenrheidiol. Os hoffech fynd yno mewn un daith, bydd rhaid ichi drefnu cludiant ymhob pen. Gall cwmnïau tacsi lleol gynorthwyo os na fydd dau gerbyd ar gael. Fel arall, gellir dychwelyd yn rhannol ac yna gwyro i ffwrdd i ran uchaf Cwm Pennant cyn croesi’n ôl trwy ran uchaf Coedwig Beddgelert i gyrraedd y man cychwyn arferol yn Rhyd Ddu. Bydd hyn yn golygu cryn dipyn o ymarfer corff, felly cofiwch fynd â digon o ddŵr a danteithion i hybu morâl aelodau blinedig y tîm.
Gellir dilyn y llwybr o’r naill gyfeiriad neu’r llall, wrth gwrs, ac mae’n ddiddorol drwyddo draw.

Amgylchiadau:

Tir mynyddig yw hwn, felly mae’n well cadw draw ar dywydd drwg neu pan fydd gwyntoedd cryf. Yn ystod tymor y gaeaf (o ddiwedd Hydref i Ebrill fel arfer) bydd posibilrwydd o rew ac eira dan draed. Bydd bwyell rew a chramponau yn hanfodol o dan yr amgylchiadau hyn.

Mynd yno:

Fel arfer, cychwynnir y daith gerdded o Ryd Ddu ym mhen gogleddol y grib.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Cerdded Mynyddoedd View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig.
Mae cerdded bryniau a mynydda yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

Day Walks in Snowdonia


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL17


Rhagolygon Tywydd yr Wyddfa

Trosolwg

Amgylchiadau'r Tir

Dim amodau anffafriol i adrodd

Severe warning(s)

Rhybudd


Rhagolygon Manwl Tywydd y Mynyddoedd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Y Tywydd

Tymheredd
Valleys
900m
Freezing Level
Gwelededd


Cyflymder gwynt uchaf uwchlaw


Niwl Mynydd

Thursday

Friday

Saturday

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur