Llyn Padarn

Padlo i’r Teulu

Llyn Padarn | ©Ray Wood

Llyn Padarn

Padlo i’r Teulu

Saif llyn prydferth Padarn wrth ymyl pentref Llanberis sy’n boblogaidd ag ymwelwyr. Mae’r dirwedd o’i hamgylch yn odidog ac mae’r golygfeydd o’r mynyddoedd yn syfrdanol. Mae’r llyn ei hun yn le gwych i fynd i badlo. Mae mynediad yn rhwydd ac mae digon o lefydd parcio (a safleoedd picnic) ger y lagwnau. Mae glanfa yma a nifer o faeau sy’n cynnig cysgod hyd yn oed ar ddyddiau gwyntog. Gellir llogi caiacau unigol a chanŵod Canadaidd, yn ogystal â chymhorthion hynofedd, o siop chwaraeon dŵr Surflines, a leolir yn agos iawn at y lagwnau.

Y llyn hwn yw un o’r rhai dyfnaf yng Nghymru, hyd at 30m mewn mannau. Mae Torgoch yr Arctig, pysgod sydd â’i wreiddiau yn yr Oes Iâ olaf, yn byw yn y llyn. O ganlyniad, mae’r safle wedi’i dynodi yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Yn ystod blynyddoedd diweddar, mae grŵp lleol o’r enw ‘Caru Ein Llyn’ wedi cael ei sefydlu i gynorthwyo i ofalu am y llyn trwy drefnu digwyddiadau megis diwrnodau casglu sbwriel.

Mynd yno:

Mae digon o le parcio ar gael ar hyd glan y llyn yn Llanberis, ond y lle gorau i gychwyn yw ger y lagwnau. Lleolir y ffordd sy’n arwain at y lagwnau gyferbyn â mynedfa pen Llanberis i Gaernarfon yr A4086, sy’n osgoi canol y pentref. Dilynwch y ffordd ger ymyl y llyn am 400m, nes cyrhaeddwch le parcio ar y dde.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Padlo i’r Teulu View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig.
Mae caiacio a chanŵio yn weithgareddau sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a’u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur