Gogarth

Dringo Creigiau

Castell Helen | ©Si Panton

Gogarth

Dringo Creigiau

I lawer o ddringwyr, creigiau môr bendigedig Gogarth yw uchafbwynt eu profiad o ddringo yng Nghymru. Yma, gallwch brofi eich hun ar amrywiaeth o lwybrau anturus sydd ar brydiau’n ddifrifol o anodd. Yn sicr, mae Gogarth yn addas i ddringwyr mwy medrus; mae llawer o’r llwybrau’n rhai llanwol a gwelir craig lac yn aml. Ychydig sydd ar gael yn y graddau is, ac mae angen cryn dipyn o brofiad a hunanfeddiant i ddelio â ffactor ‘gafael’ adnabyddus Gogarth.

Gogledd y Gogarth

Mae llecyn Gogledd y Gogarth yn cynnwys y creigiau sy’n rhedeg i’r gogledd o Upper Tier, heibio Main Cliff, Easter Island Gully, Wen Zawn, Flytrap Zawn, North Stack Wall ac oddi amgylch i Tsunami Zawn. Bydd cyfyngiadau ar Flytrap Zawn pan fydd adar yn nythu – gweler cronfa ddata Mynediad Rhanbarthol BMC i gael manylion. Dylech hefyd edrych ar amseroedd y llanw cyn unrhyw ymweliad.

Amgylchiadau:

Mae’r creigiau’n wynebu’r gorllewin neu’r de yn bennaf a byddant yn dal yr haul, sy’n golygu y gellir dringo trwy gydol y flwyddyn. Yn wir, yn haul canol yr haf, gall fod yn annioddefol o boeth, yn enwedig ar rannau megis Main Cliff. Mae diferion dŵr weithiau yn broblem, ond mae lleithder yn broblem fwy cyffredin, a gall fod yn ddrwg iawn, yn enwedig yn y bore ac ar rannau o’r graig sydd ar lefel y môr.

Mynd yno:

Gellir cerdded yno naill ai o gyfeiriad caffi Ynys Lawd neu o gyfeiriad Ynys Arw ar hyd y llwybr sy’n rhedeg trwy Chwarel y Morglawdd. Gellir cyrraedd rhai o’r creigiau trwy sgramblo a môr-greigio, ond mewn mannau eraill, gellir abseilio yno.

De’r Gogarth

Mae llecyn De’r Gogarth yn cynnig dringo cyflym amrywiol ar draws amrywiaeth o greigiau môr cyffrous. Mae’r creigiau hyn, fel eu cymheiriaid i’r gogledd, yn addas i ddringwyr mwy medrus; mae llawer o’r llwybrau’n rhai llanwol a gwelir craig lac yn aml.
Mae llecyn De Gogarth yn cynnwys y clogwyni sy’n rhedeg i’r gogledd o The Range, heibio Smurf Zawn, Blacksmith’s Zawn, Carreg Penlas, Wal Felen, Castell Helen, Wal Goch, Moustrap Zawn ac oddi amgylch at Thunderbird Zawn a Waliau Trinity House. Bydd cyfyngiadau tymhorol ar nifer o’r creigiau ar adeg nythu (o 1 Chwefror i 31 Gorffennaf) - edrychwch yng Nghronfa Ddata Mynediad Rhanbarthol BMC i gael manylion llawn. Dylech hefyd edrych ar amseroedd y llanw cyn unrhyw ymweliad.

Amgylchiadau:

Mae’r creigiau’n wynebu’r gorllewin neu’r de yn bennaf a byddant yn dal yr haul, sy’n golygu y gellir dringo trwy gydol y flwyddyn. Gall fod yn annioddefol o boeth yn haul canol yr haf. Mae diferion dŵr weithiau yn broblem, ond mae lleithder yn broblem fwy cyffredin, a gall fod yn ddrwg iawn, yn enwedig yn y bore yn enwedig yn y bore ac ar rannau o’r graig sydd ar lefel y môr.

Mynd yno:

Gellir cerdded at yr holl greigiau (ac eithrio The Range) o gaffi Ynys Lawd. Gellir cyrraedd rhai o’r creigiau trwy sgramblo a môr-greigio, ond mewn mannau eraill, gellir abseilio yno.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Dringo Creigiau View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae dringo yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

Access Notes:

Parking:

Season Dates:

Seasonal Notes:

Group Access:

Additional Information:

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

Llanw

Uchel Nesaf

Isel Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Llyfrau, Arweinlyfrau a Mapiau

North Wales Rock


Prynwch

OS Maps for area

Explorer OL262


Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur