Llwybrau Coed Llandegla

Beicio Mynydd

Coed Llandegla | ©Si Panton

Llwybrau Coed Llandegla

Beicio Mynydd

Mae Coed Llandegla yn ymestyn dros 650 hectar, a dyma un o’r cyfleusterau hamdden mwyaf sydd mewn dwylo preifat yng Ngogledd Cymru. Fe agorodd yn 2005 ac mae’n eiddo i ac yn cael ei reoli gan UPM Tilhill.

Mae’r goedwig yn cynnig llwybrau beicio mynydd addas i ddechreuwyr a theuluoedd, llwybrau mwy heriol i feicwyr profiadol yn cynnwys llwybr ‘cartiau sglefrio’ du, llwybr pwmpio, llecyn sgiliau a llecyn reidio rhydd. Mae’r holl lwybrau o fewn y goedwig yn llwyr, ac nid oes unrhyw ffyrdd i’w croesi.
Caiff y llwybrau yng Nghoed Llandegla eu datblygu’n rheolaidd, a chaiff rhagor o lwybrau sengl eu hadeiladu. Mae nifer o ddolenni dewisol megis ‘Parallel Universe’ sy’n ymgorffori rhannau lawr allt serth a chyfres wyllt o neidiau top bwrdd.
Yn y ganolfan ymwelwyr, mae caffi a dosbarth/ystafell gyfarfod, ac amrywiaeth o gyfleusterau i feicwyr, yn cynnwys gwasanaeth llogi beiciau, siop feiciau a chanolfan atgyweirio. Gallwch hefyd logi tywysydd arbenigol neu gael ychydig o hyfforddiant. Mae dewis o lwybrau cerdded darluniaidd yn y goedwig hefyd. Mae’r safle ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Mynd yno:

Mae maes parcio yn y Ganolfan Ymwelwyr (£4.50).


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Beicio Mynydd View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae beicio mynydd yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur