Antur Stiniog

Beicio Mynydd

Antur Stiniog | ©Ray Wood

Antur Stiniog

Beicio Mynydd

Saif y ganolfan reidio lawr allt a reidio rhydd hon yn lleoliad dramatig chwarel lechi segur uwchlaw Blaenau Ffestiniog. Mae llwybrau glas, coch, du a du dwbl sy’n cynnwys nifer o nodweddion llwybrau mawr gwych. Gallwch ddisgwyl ysgafellau rhedegog, gwastadeddau mawr, esgyniadau creigiog a rhywbeth i bawb o bob gallu. Mae’r gwahaniaeth uchder rhwng top a gwaelod y llwybrau tua 800 troedfedd a bydd angen rhwng dau funud a hanner a thri munud i’w reidio, yn dibynnu ar brofiad.
Mae bws mini 16 ar gael i’ch cludo i’r copa, a bydd yn gwneud tua 15 taith y diwrnod. Argymhellir archebu un diwrnod llawn ymlaen llaw, ond gellir hefyd mynd yno ar y diwrnod a defnyddio’r gwasanaeth bws mini os oes lleoedd ar gael. Gellir prynu tocynnau un daith a gyda’r hwyr ar y diwrnod, ond bydd rhaid ichi dalu mewn arian parod.
Mae’r safle yn dal i gael ei datblygu, ac mae cynlluniau ar droed i adeiladu canolfan ymwelwyr bwrpasol, safle neidio a llwybr pwmpio. Bydd y ganolfan ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys yr holl wyliau banc. Yr unig eithriad yw cyfnod y Nadolig pan fydd y ganolfan ar gau.

Mynd yno:

Mae maes parcio ar y safle.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Beicio Mynydd View on map

Diogelwch a chaniatâd

Nid yw cyhoeddwr y wefan hon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddull darllenwyr o ddefnyddio’r wybodaeth sydd ynddi. Canllawiau yn unig yw’r disgrifiadau a’r argymhellion, a rhaid i ddarllenwyr eu dehongli yn unol â’u doethineb. Dylid ceisio cyngor a hyfforddiant can defnyddio unrhyw offer neu dechnegau a grybwyllir yn y testun neu a ddangosir yn unrhyw rai o’r delweddau ffotograffig. Mae beicio mynydd yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth. Dylai’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn fod yn ymwybodol o’r peryglon hyn a bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a'u cyfranogiad eu hunain.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur