Abersoch

Fwynhau’r Traeth

Abersoch | ©Crown copyright (2014) Visit Wales

Abersoch

Fwynhau’r Traeth

Prif Draeth Abersoch yw un o draethau mwyaf poblogaidd Pen Llŷn. Mae hynny’n rhannol oherwydd y nifer fawr o dwristiaid sy’n heidio i gyrchfan glan môr ffasiynol Abersoch, ond hefyd oherwydd ei fod yn draeth rhagorol.

Mae’n wynebu’r dwyrain ac wedi’i gysgodi, ac nid oes unrhyw grychdonnau na cherrynt sylweddol – oherwydd hynny, mae’n le da i nofio, er gall y dŵr fod yn arw pan fydd gwynt dwyreiniol. Mae’n boblogaidd hefyd â syrffwyr, tonfyrddwyr, sgiwyr dŵr a defnyddwyr cychod modur; bydd llawer o gychod hwylio yn angori yn y bae yn ystod misoedd yr haf. Os oes awydd taith mewn cwch arnoch, beth am gylchdaith o amgylch ynysoedd Sant Tudwal neu o amgylch pen y penrhyn i Ynys Enlli? Gwelir golygfeydd godidog wrth deithio yn y cychod hyn a llawer o fywyd gwyllt hefyd.
Gellir llogi chalets ar y traeth, naill ai’n ddyddiol neu’n wythnosol. Mae siop a chaffi yn rhan uchaf y traeth, ond mae nifer o siopau, barau a chaffi yn Abersoch, yn ogystal â nifer o siopau chwaraeon dŵr. Cynhelir nifer o ddigwyddiadau hwylio yn y pentref, a dyma gartref Wakestock, yr ŵyl gerddoriaeth tonfyrddio enwog, a gynhelir ym mis Gorffennaf bob blwyddyn.
Mae Traeth cyfagos yr Harbwr yn ddewis distawach; mae’n dda iawn ar adeg y distyll pan ddaw llecyn sylweddol o dywod i’r golwg.

Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi, ni chaniateir cŵn yn rhai rhannau o’r traeth.

Mynd yno / parcio:

Mae maes parcio yn weddol agos at y traeth.


Diogelwch a chaniatâd
Mwy am Fwynhau’r Traeth View on map

Diogelwch a chaniatâd

Er bod bob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau fod y wybodaeth a ddarperir yma yn gywir, ni all cyhoeddwr y wefan hon dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau,’colledion nac anafiadau, sut bynnag yr achosir hwy.

×


View Slideshow


Amser Teithio

Machlud Codi

Machlud Codi

Y Tywydd

Nawr


°C


Yn teimlo fel °C

mya
24h Nesaf

Llanw

Uchel Nesaf

Isel Nesaf

iWitness Pro

Ffrydiau gan Bartneriaid Calon Antur o bob cwr o Ogledd Cymru

×

Marchnadfa

Dan ofal Calon Antur