photo: Ray Wood
South Gully, Cwm Idwal photo: Garry Smith

Dringo Gaeaf Gogledd Cymru

Pan ddaw'r gaeaf a bydd barrug cyntaf y bore yn gadael gorchudd rhewllyd ysgafn ar ffrondau glaswelltog a phlanhigion, bydd byd y dringwyr yn dechrau cyffroi wrth iddynt ddisgwyl am y rhew mawr. Wrth ir barrug sefydlu ei hun ac wrth i lif y dwr gychwyn arafu, gan droi yn raddol ond yn ddidostur yn rhew, bydd dringwyr yn cychwyn rhoi prawf ar yr hyn sydd ar gael.

Y creigiau uchaf wedi'u gwlychu gan law'r hydref fydd y rhai cyntaf i ddod i'r cyflwr iawn, Cwm Idwal a Cwm Cneifion, Glyder Fach, Yr Ysgolion Duon, ac wrth gwrs, Clogwyn y Garnedd yn uchel ar yr Wyddfa. Efallai bydd yr esgynfeydd cyntaf braidd yn anniben, ond trwy lwc ac wedi cyfnod oer hirach, dawr rhew yn fwy trwchus, bydd nentydd mwy yn rhewi, ac yn y pen draw, bydd rhaeadrau yn rhewi'n gorn. Mewn cyfnod gaeafol da o dymheredd isel cyson pan na all hyd yn oed diferyn o ddwr lifo heb droin rhew yn gyflym, bydd unrhyw beth yn bosibl, a chaiff pethau gwych eu cyflawni pan fydd rhew a dringwyr yn cwrdd.

Mae mannau megis y rhai a elwir yn Devils Appendix, Cascade, The Black Cleft ar Rhaeadr Fawr eithriadol yn glasuron dringo gaeaf, a bydd dringwyr rhew awyddus, u ceibiau eira au cramponau wediu hogin finiog fel rasel, yn ymlwybron eiddgar yno i fwynhaur cyfnodau prin hynny pan fydd amgylchiadaun berffaith.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.