photo: Ray Wood
Anglesey photo: Ray Wood

Caiacio Môr Gogledd Cymru

Os cynhwysir yr holl draethellau, baeau a chilfachau, mae Gogledd Cymru yn cynnig dros 250 o arfordir mwyaf amrywiol y DU.

Bydd trobwll o gerrynt y llanw trwy Gulfor Menai yn ddigon cyffrous i unrhyw badlwr brwdfrydig, ond mae’r daith o dan greigiau serth ac uchel y Gogarth yn ngogledd-orllewin yr ynys yn hollol anhygoel. Oedwch i gael eich gwynt yn ogof Parliament House a rhyfeddwch at ei mawredd - a’r ffaith fod ychydig o ddringwyr wedi bod yn hongian o’i tho enfawr!

Er nad ydynt mor eithafol, mae arfordiroedd gogledd a dwyrain Ynys Môn yn cynnig digonedd o faeau cysgodol a diarffordd, pentiroedd creigiog ac egerau cyffrous. Ewch yn bell i mewn i geudyllau ble bydd synau’r morloi'n atseinio'n gynhyrfus. Llusgwch lein bysgota ag abwyd arni i fwynhau pryd o fecryll wedi'u coginio dros dân ar draeth.

Mae Pen Llŷn, un o fysedd Cymru sy’n pwyntio ar draws y môr tuag at Iwerddon, yn cynnwys dros 100 milltir o arfordir o Gaernarfon i Borthmadog, os byddwch yn ymweld â phob bae a chilfa. Ym mhen draw Llŷn, ychydig gerllaw blaen y bys ac ar draws darn twyllodrus o ddŵr, saif Ynys Enlli - mecca i bererinion y gorffennol, ac yn ôl y son, mae dros 20,000 o eneidiau wedi'u claddu yno.

Mae taith fer ddifyr ar gael o amgylch Pen y Gogarth. Mae’n cychwyn ac yn gorffen yn Llandudno, ac mae’n llai na milltir o’i dechrau i’w diwedd. Byddwch bron iawn yn sicr o weld ychydig o forloi chwilfrydig, digonedd o bysgotwyr, a hyd yn oed ambell ddringwr creigiau.

I fwynhau profiad unigryw a chofiadwy iawn, ewch â phabell ysgafn, sach cysgu, stôf a bwyd i fwynhau nosweithiau o dan y sêr yn campio ar draethlinau sy’n denu ychydig iawn o ymwelwyr, mewn baeau neu ar draethau cysgodol, a byddwch yn dyst i’r haul yn codi neu’n machlud yn y ffordd fwyaf godidog.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.