photo: Garry Smith
East Arete, Cwm Idwal photo: Garry Smith

Scramblo Gogledd Cymru

Yn draddodiadol, ystyrid sgramblo yn dir canol rhwng cerdded mynyddoedd a dringo creigiau modern, ond mae sgramblo yng Ngogledd Cymru wedi profi adfywiad yn ddiweddar. Mae’r clasur ‘Scrambles in Snowdonia' gan Steve Ashton bellach wedi cael ei oddiweddyd gan 'North Wales Scrambles', cyfrol flaengar Garry Smith. Er ei fod yn talu gwrogaeth i fforwyr cynnar llethrau a chribau uchel Gogledd Cymru, mae Smith, yn ddigon digywilydd, yn troi sgramblo yn ymagwedd athronyddol at fynyddoedd Gogledd Cymru. Gallwch ystyried sgramblo fel rhywbeth aneglur rhwng cerdded a dringo - ond ceisiwch ailystyried eich diffiniad, a meddyliwch am hynny fel rhywbeth tebyg i unoliaeth Zenaidd â bod yn y mynyddoedd, a datgelir amrywiaeth helaeth o gyfleoedd a phrofiadau.

Beth bynnag, yn ôl i’r ddaear... Y 'cyfnod rhigolau' o ddringo bryniau oedd y garreg sarn hanfodol a arweiniodd at archwilio’r wynebau agored a’r gwanasau enfawr a ddaeth yn arbenigedd y dewr a’r medrus. Bellach, ystyrir llawer o’r rhigolau a’r wynebau hynny yn llefydd i sgramblo, mannau sy’n cynnig dringo rhwydd ac ambell ddarn lle ceir cerdded serth; mae'r gallu i adnabod llinell a dealltwriaeth glir o’ch gallu personol yn asedau hanfodol. Mae’r ffaith fod sgramblo yn aml iawn yn dilyn llinell gwendidau naturiol, gan ymlwybro'n gymhleth trwy bensaernïaeth fawreddog y creigiau, yn golygu fod gan y llwybrau hyn ddigonedd o greigiau amheus, sarnau sydd wedi'u gorchuddio â sgri ac ambell ddarn llithrig yma ac acw hefyd. Mae eu hanawsterau yn amrywio; o gerdded ar greigiau serth, ac ambell ran lle ceir dringo hawdd a digon o le i afael, i weithgareddau llawer mwy difrifol a all olygu dringo rhannau heriol iawn.

Nid yw sgramblo yn rhywbeth y dylid ei wneud yn ddi-hid (oni byddwch yn chwilio am yr annioddefol), oherwydd mae’n cyfuno’r angen am sgiliau mynydda medrus a symudiadau ystwyth ar dir serth iawn. Gallwch gael eich cosbi'n sylweddol am gamgymeriadau.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.