photo: Ray Wood
Mark Cavendish, Llanberis photo: Ray Wood

Beicio ar Ffyrdd Gogledd Cymru

Gellir canfod rhai o heriau beicio anoddaf Prydain yng Ngogledd Cymru. Ar ben hynny, ceir golygfeydd trawiadol a ffyrdd tawel, felly nid yw’n syndod fod y lleoliad yn apelio at nifer o feicwyr. Hefyd, dyma ble gwnaeth Syr Dave Brailsford, un o enwogion Beicio Prydain, dreulio ei blentyndod!

Mae teithiau clasurol trwy fylchau megis Pen y Pass a chylchdeithiau Ogwen a Llanberis yn atyniadau pwysig yng nghanol y mynyddoedd, ond mae rhanbarthau pellennig yn cynnig heriau cyfartal sydd weithiau yn anoddach fyth. Mae Bwlch y Groes, oedd yn un o’r esgynfeydd anoddaf ar daith y Râs Llaeth o amgylch Prydain, i’w ganfod yng nghornel de-ddwyreiniol Eryri. Mae’n 546 medr uwchlaw’r môr, a dyma'r bwlch uchaf yng Nghymru. Fe'i defnyddid ar un adeg gan Gwmni Ceir Austin i brofi technoleg blychau gêr - felly beth am roi prawf ar eich gerau chi? Ni yw Bwlch yr Oernant uwchlaw Llangollen yn rhy bell oddi yno - mae'n her anodd arall. Gellir cysylltu ffyrdd sy'n croesi gweundiroedd rhwng y Bala a Thrawsfynydd â beicio ym Mwlch y Crimea oddi allan i Flaenau Ffestiniog.

Os nad yw’r syniad o ddringo ar feic i fyny bwlch serth a hir yn apelio atoch, mae llawer o bethau eraill i’w gwneud yma. Mae Ynys Môn yn weddol wastad, ac mae’n cynnig teithiau beicio gwych ar hyd ffyrdd tawel a llwybrau beicio pwrpasol lle na chaniateir ceir. Mae llwybr beicio’r arfordir rhwng Llanfairfechan a Thalacre yn 34 milltir o hyd ac ychydig iawn o esgyn a disgyn sy'n angenrheidiol. Rhaid rhannu'r ffyrdd â thraffig mewn rhannau byr yn unig. Y peth gorau? Cyfleoedd i oedi ger traethau, caffis a mannau gwerthu hufen iâ.

O ddiwrnodau beicio hamddenol sy’n addas i bobl o bob oedran i rai o'r heriau mwyaf dyrys i feicwyr profiadol - mae'r cyfan ar gael yma.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.