photo: Ray Wood
Tryweryn, Y Bala photo: Ray Wood

Caiacio ar Afonydd Gogledd Cymru

Mae’r dŵr ffo o fryniau, mynyddoedd a chorsydd sbyngaidd Eryri yn llifo’n rhydd i nentydd ac afonydd sy'n ymdroelli trwy ddyffrynnoedd llydan, ceunentydd cul a dyfnentydd cyflym. Mae'r afonydd yn ymlwybro i gyfeiriad y môr trwy goedwigoedd a chreigiau.

O dan unrhyw amgylchiadau, ac eithrio sychderau, bydd yr afonydd yn llifo, ac maent yn cynnig unrhyw fath o her y gallech ei dychmygu. Gellir mwynhau aberoedd tawel, yn cynnwys Afon Conwy o Dal y Cafn i Gastell Conwy, ac Afon Mawddach o Benmaen-pŵl i Abermaw. Mae Afon Dwyryd sy’n llifo o Lan Ffestiniog i Borth y Gest yn afon drawiadol, ac mae’n mynd heibio pentref Eidalaidd Portmeirion. Peidiwch â chael eich cipio’n garcharor...

Gellir canfod dyfroedd gwyllt gradd 2/3 clasurol yn rhan uchaf Afon Llugwy, yn cychwyn ym Mhlas y Brenin, ac i fwynhau rhywbeth mwy parhaus a dibynadwy, ewch ar Afon Tryweryn o Argae Llyn Celyn i lawr i'r maes gwersylla. Rheolir llif dŵr yr afon hon, felly holwch i weld ei bod yn llifo cyn mynd yno!

I roi cynnig ar badlo anodd di-baid, bydd Afon Ogwen yn ei llifeiriant llawn yn cynnig her Gradd 4/5 difrifol iawn, ac mae’n ddwys iawn ar ei hyd, ac yn cynnig seibiant mewn rhannau byr yn unig.

I’r sawl sy’n ceisio heriau mwy eithafol, fe gewch hynny yn rhan Ffos Anoddun Afon Conwy, sy’n geunant cul â disgynfeydd. I fwynhau antur hynod gyffrous mewn ceunant, ewch i ran isaf Afon Prysor ger Maentwrog yn rhan ddeheuol y Parc Cenedlaethol. Ewch i gael golwg ar y rhaeadr ger rheilffordd yr Wyddfa ychydig y tu allan i Lanberis (Gol. yna, gwnewch esgusodion ac ewch i’r dafarn).


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.