photo: Garry Smith
Y Gribin & Tryfan photo: Garry Smith

Cerdded Mynyddoedd Gogledd Cymru

Ar ddiwrnod clir o gopa’r Wyddfa, gallwch weld Mynyddoedd Mourne yn codi uwchlaw gorwel Môr Iwerddon. O lethrau gogleddol mynyddoedd y Carneddau ar ddiwrnod sydd yr un mor glir, gallwch weld Ynys Manaw, bryniau Gorllewin Ardal y Llynnoedd, ac yn llawer pellach i ffwrdd, Dumfries a Galloway yn ne-orllewin yr Alban. Edrychwch yn fwy gofalus, a gallwch weld y cyfoeth go iawn o olygfeydd i’w mwynhau a mynyddoedd i'w dringo.

O gyfeiriad y dwyrain, mae bryniau rhagorol sy’n agos at Gaer a Wrecsam - mae Moel Fammau a Bryniau Clwyd yn cynnig diwrnodau difyr sydd yn aml iawn yn osgoi tywydd gwyllt prif fryniau a chopaon Eryri.

Mae mynyddoedd canol Eryri yn gorwedd mewn tair prif gadwyn - yn y Gogledd, mae’r Carneddau yn cynnwys mynyddoedd megis Carnedd Dafydd a Charnedd Llywelyn sy’n ffurfio asgwrn cefn crib gadarn, uchel.

Yn y canol, mae’r Glyderau – Tryfan, Glyder Fawr, Y Garn. Rhwng y ddau olaf o’r rhain, mae’r Twll Du trawiadol yn ffurfio twll yn y graig. Ymhellach ar hyd y llinell gribau, saif Elidir Fawr, ac mae ei fawredd yn goruchwylio Ynys Môn i’r Gogledd-orllewin yn wyliadwrus.

I’r de, saif yr Wyddfa a’i chriw, sy’n cynnwys Crib Goch, Crib y Ddysgl a Lliwedd, heb anghofio’r Wyddfa ei hun.

Er bod y cribau uchel a’r cymoedd yn darparu llwybrau allweddol i gerddwyr mynyddoedd, mae gan bob un o’r tair crib dyllau a chorneli na welir gan lawer o ymwelwyr, ac eithrio brain coesgoch, boncathod ac ambell ymwelydd dynol sy’n ceisio unigedd ac ymlaciad ymhell o fwstwr bywyd beunyddiol.

O amgylch y pegynau gwych mae pegynau godidog y Moelwynion, yn cynnwys Matterhorn Eryri, y Cnicht, a mynyddoedd yr Arennig a'r Berwyn. Er nad ydynt mor uchel, mae’r cymdogion pellennig hyn yn haeddu llawer mwy nag archwiliad diofal gan gerddwyr mynyddoedd sy’n awyddus i ganfod a chrwydro corneli llai adnabyddus Gogledd Cymru.

Mae asgwrn cefn y Rhinogydd, cadwyn greigiog a grugog, yn goruchafu nenlinell yr arfordir o Borthmadog i Abermaw ger aber Afon Mawddach, ac yn rhan ddeheuol bellaf y Parc Cenedlaethol saif Cadair Idris, cartref y cawr chwedlonol Idris. Os gwnewch dreulio noson ar gopa’r mynydd hyfryd hwn, dywedir y gwnewch ddeffro gwallgofddyn neu fardd.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.