photo: Ray Wood
Conwy photo: Ray Wood

Chwaraeon Padlo i Deuluoedd Gogledd Cymru

Mae argaeledd dŵr yn rhan hanfodol o unrhyw wyliau teuluol! Bydd plant yn hapus os cânt gyfle i dreulio amser ger nant fynyddig neu lyn neu ger y môr - a bydd plant sydd wedi tyfu i fyny yn hapus hefyd! Ychwanegwch ychydig o chwaraeon, a bydd gennych ddiwrnod gwych i’r teulu. Dewch â’ch offer eich hun neu llogwch offer. Dysgwch eich hun neu talwch am hyfforddiant. Mae digon o ddewis ar gael.

Gellir gwneud bob mathau o chwaraeon dŵr ar Llyn Tegid ger y Bala, a saif ynghanol golygfeydd trawiadol, ac ar ben hynny, mae rafftio dŵr gwyllt ar Afon Tryweryn gerllaw yn cynnig anturiaethau sylweddol. Mae gan lyn uwchdirol Llyn Padarn lagwnau cysgodol o ddŵr tawel, llonydd, i ymarfer canŵio a chaiacio. Mae Llyn Geirionydd yn hyfryd o dawel, ac mae'n cuddio mewn rhan hardd iawn o Eryri. Yn ystod misoedd yr haf, mae’n lle poblogaidd i fwynhau chwaraeon dŵr, gan gynnwys canŵio a chaiacio. Caniateir cychod cyflym a sgïo dŵr yma (ond nid sgïo jet). Nant Gwynant yw un o fannau harddaf Eryri, a nodwedd bwysicaf y dyffryn yw Llyn Gwynant, sy’n lyn hyfryd.

Mae’r milltiroedd o arfordir o amgylch Gogledd Cymru hefyd yn cynnig cyfleoedd gwych i fwynhau chwaraeon dŵr. Gallwch ddewis Caiacio Môr, Caiacau ‘Sit-on-Top’, Syrffio, Hwylio, neu Badlfyrddio Ar Eich Sefyll, Cychod Rib, Arfordiro a Syrffio Barcud – mae’r cyfan ar gael. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae bae cysgodol Rhoscolyn yn Ynys Môn a chyrchfan boblogaidd Abersoch (mae traeth rhyfeddol Porth Neigl / Hells Mouth gerllaw).

I’r sawl sy'n awyddus iawn am antur, ymunwch â thaith dan oruchwyliaeth hyfforddwr chwaraeon dŵr cymwys, ac ewch fel Pocahontas yn padlo eich canŵ Canadaidd ar hyd Aber Conwy neu ar daith i lawr Afon Mawddach o Benmaen-pŵl i Abermaw.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.