photo: Visit Wales
Mawddach Trail photo: Visit Wales

Beicio i Deuluoedd Gogledd Cymru

Wrth gwrs, bydd rhaid i daith feicio i deuluoedd osgoi traffig. Mae treftadaeth ddiwydiannol Gogledd Cymru yn golygu fod gennym fwy na digon o hen reilffyrdd na chânt eu defnyddio bellach. Mae’r rhain wedi cael wyneb newydd ac maent yn barod i'w defnyddio, boed ar feic balans, beic teithio a adeiladwyd yn arbennig, beic 'tag-along' neu dandem, ac mae milltiroedd lawer o hwyl i'w gael i deuluoedd sy'n dymuno beicio. Mae’r ffaith fod y teithiau hyn yn mynd trwy rannau o gefn gwlad gorau Prydain yn sicrhau y cewch fwynhau gweithgareddau cofiadwy. Os ydych yn stwffiwr*, mae’n debyg fod gennych eich beiciau eich hunain, ond os nad oes gennych feiciau, gallwch logi rhai ger y llwybrau mwyaf poblogaidd.

Lôn Las Ogwen - O Gwm Idwal yng nghanol paradwys rewlifol Eryri, gallwch fynd yn hamddenol am 12km i lawr i’r arfordir ym Mhorth Penrhyn. Os bydd coesau pawb yn ddigon cryf, gallwch gychwyn ym Mhorth Penrhyn a dychwelyd yn ôl o Gwm Idwal.

Lôn Las Cefni - Mae Lôn Las Cefni yn cychwyn yng nghanol Ynys Môn, ger Llyn Cefni, ac yn dilyn Afon Cefni i Goedwig Niwbwrch ar arfordir deheuol Ynys Môn

I deuluoedd sydd wedi symud ymlaen o feiciau ‘tag-along’ a beiciau balans, mae cyffro Beicio Mynydd yn eich disgwyl. Mae Coed Llandegla yn cynnig llwybr beicio mynydd 5km gwych heb unrhyw lethrau sylweddol na rhannau technegol, ac mae’r llwybr yn dilyn cylchdaith rhwydd o amgylch y gronfa ble gallwch fwynhau golygfeydd o Fryniau Clwyd. Mae’r daith ddychwelyd yn gwyro i’r chwith ac yn dilyn cyfres o lecynnau ffigyr-êt i lawr at y ganolfan ymwelwyr.

I bobl ifanc awyddus ac i rieni a all ddal i fyny â hwy, mae ein canolfannau llwybrau beicio mynydd yn cynnig llawer mwy o feicio ar ffyrdd a llwybrau sengl nag y gellid ei ddisgwyl gan un gyrchfan. Dewiswch yr hyn sy’n addas i chi a gallwch ymdrechu cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch.

*stwffiwr - enw.

1. Rhywun sy’n stwffio.
2. Rhywun sy'n mwynhau gweithgareddau awyr agored ac a fydd yn rhoi bob dyfais dan haul yng nghefn cerbyd o’i ddewis (a/neu ar do'r cerbyd) ac yn teithio i Ogledd Cymru am benwythnos (neu ragor) i elwa ar y dewis helaeth o bethau y gallant eu gwneud yng Nghalon Antur.
3. Stwffiwr sanau.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.