photo: Simon Panton
Ogwen photo: Simon Panton

Bowldro Gogledd Cymru

Diddiwedd yw’r unig ffordd o ddisgrifio’r cyfleoedd i fowldro yng Ngogledd Cymru. O glogfeini ger ymyl y ffordd fawr, i rai ger y traethau, a rhai mewn lleoliadau mynyddig a gweundirol arunig – beth bynnag sy’n apelio atoch, gallwch ei ganfod yma. Ceir pob math o graig mewn ffurfiannau dirifedi, yn cynnwys Calchfaen, Gwenithfaen, Rhyolit, Llwydfaen, Gabro, Tywodfaen a Charreg Grut i enwi ond rhai, ac maent oll yn cynnig diddordeb ac amrywiaeth.

Mae’r gweithgareddau bowldro hyn yn cynnwys Ogof Parisella byd enwog ar Ben y Gogarth yn Llandudno, ac yn y llecyn hwn, mae safonau newydd yn cael eu gosod ers yr wythdegau cynnar, ac mae llawer o ddringwyr adnabyddus wedi hyfforddi yma.

Mae Porth Ysgo yn un o blith lleoliadau dringo mwyaf unigryw a hardd y DU, ac fe'i lleolir yn agos at y môr ym Mhen Llŷn, ble bydd hi’n heulog yn aml.

Yng nghanol y mynyddoedd, mae’n debyg mai Clogfeini Cromlech yn Nyffryn Llanberis yw’r lleoliad bowldro mwyaf poblogaidd ym Mhrydain, a gellir cyfiawnhau hynny. Yn y cyffiniau, ceir llecynnau sydd wedi’u datblygu’n ddiweddar ac sy’n ymestyn yn uchel ar ochrau’r Wyddfa.

Yn Nyffryn Ogwen, ar lwyfandir uwchlaw’r A5, saif yr hyn a elwir yn 'Sheep Pen Boulders', ac ynghanol y cymoedd isel dirifedi (rhai ohonynt yn gysgodol), mae gwledd o glogfeini yn eich disgwyl. Gerllaw, mae Clogfeini RAC yn cynnig atyniad arall ger ymyl y ffordd fawr.

Mae’r graddau amrywiol, o V0 (3) hawdd i V11 (8a+), a chynigir glanfeydd isel ar dir glaswelltog a chlogfeini uchel, heriol. Chwiliwch am eich pad a throwch tua’r bryniau.


Angen rhywun i’ch rhoi ar ben ffordd?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.