photo: Ray Wood
Rhoscolyn photo: Visit Wales

Traethau

Mae gan draethau Gogledd Cymru gymeriad arbennig ac unigryw iawn.

Mae Porth Neigwl yn ffurfio bwa cain ar lannau deheuol Pen Llyn. Saif Niwbwrch ym mhen de-orllewinol Ynys Môn. Mae’n ddwy filltir o’r naill ben i’r llall, ac mae’r pen deheuol yn ffurfiol mynedfa orllewinol Culfor Menai, ac yn y gogledd, ceir ynys greigiog Llanddwyn (sy’n ynys ar y penllanw yn unig).

Mae traeth Porth Oer yn agos tuag at ben draw glannau gogleddol Pen Llyn. Yma, yn rhyfedd iawn, bydd y traeth yn gwichian pan fyddwch yn cerdded arno.

O amgylch arfordir Ynys Môn, fe wnewch chi ganfod traethellau bychan hyfryd, ac mae angen dilyn llwybrau serth a dyrys i gyrraedd rhai ohonynt. Mae eraill yn weddol agos ar droed o faes parcio. Ceir mannau mwy poblogaidd Trearddur a Rhosneigr hefyd, sy’n denu’r torfeydd.

Os ydych yn dymuno bod ychydig yn ddiog, ond hefyd yn dymuno gwneud ychydig o weithgareddau i deimlo'n llai euog, mae'r cyfan ar gael. Mae Syrffio Gwynt a Barcud, pysgota o’r lan neu gwch, nofio, snorclo a phlymio sgwba oll ar gael, yn ogystal â theithiau cerdded golygfaol. Mae traethau rhan ddwyreiniol Ynys Môn ac arfordir deheuol Pen Llyn yn cynnig syrffio sydd ymhlith y gorau yn y DU. Mae rhai traethau yn addas i hwylio dingis.

Ewch i hedfan barcud, bwyta hufen iâ, torheulo, darllen papur newydd... ymlaciwch ar y traeth a dadflinwch; perffaith!


Top Fwynhau’r Traeth Venues in North Wales