BETH YW DIBEN Y CYFAN?

Dathlu’r hyn sy’n gwneud Gogledd Cymru yn Galon Antur Prydain – ond rydych chi eisoes yn gwybod hynny, oherwydd rydych newydd weld y ffilm.

CHWILIWCH AM Y GOREUON…

Beth sydd gennym ni?


Mae gennym y cyfan! Rydym wedi mapio’r mannau awyr agored gorau ar draws y rhanbarth. Rydym wedi gweithio gydag awduron sy'n arbenigo mewn tywyslyfrau a ffotograffwyr antur amlwg i sicrhau y cewch yr wybodaeth fewnol am y perlau cudd a'r rhai amlwg a'r mannau gorau i fwynhau anturiaethau.

RHAGOR AM WEITHGAREDDAU...

Cliciwch y delweddau isod i gael cipolwg gan arbenigwyr a phobl leol ar y gweithgaredd hwnnw. Mae gan Ogledd Cymru oes o antur yn eich disgwyl chi... ac mae’n agosach na’r disgwyl!

I BWY MAE’R GWEITHGAREDDAU?

*stwffiwr - enw.

1. Rhywun sy’n stwffio.
2. Rhywun sy'n mwynhau gweithgareddau awyr agored ac a fydd yn rhoi bob dyfais dan haul yng nghefn cerbyd o’i ddewis (a/neu ar do'r cerbyd) ac yn teithio i Ogledd Cymru am benwythnos (neu ragor) i elwa ar y dewis helaeth o bethau y gallant eu gwneud yng Nghalon Antur.
3. Stwffiwr sanau.

BLE YW’R LLE GORAU?

 1. Mae'n hawdd! Cliciwch y map a dewiswch weithgaredd
 2. Rholiwch eich llygoden dros un o’r pinnau, a chliciwch y label i gael llawer iawn rhagor o fanylion am y lleoliad hwnnw. Ar ddyfeisiau cyffwrdd, cyffyrddwch unwaith i weld y label, yna cyffyrddwch y label i ddangos tudalen wybodaeth y lleoliad.
 3. Agorwch un o’r haenau tywydd yn y ddewislen chwith i weld ble mae’r haul yn tywynnu
 4. Ewch yno!
  • Os yw'n heulog ym mhob man, ewch am dan i…
  • Os bydd hi’n wlyb yn y bryniau, ewch i’r arfordir…
  • Os yw hi’n wlyb neu’n niwlog ar un arfordir, ewch i arfordir arall (mae gennym fwy na digon o arfordir, wyddoch chi!)…
  • Os yw hi braidd yn oer, ewch i feicio mewn coedwig gysgodol.

 

ANGEN RHYWUN I’CH RHOI AR BEN FFORDD?

Canolfannau, Hyfforddwyr a Thywysyddion

Mae gan Ogledd Cymru un o'r crynoadau mwyaf o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a thywysyddion yn unman yn y DU. Maent yn broffesiynol, balch, brwdfrydig ac arloesol, ac yn barod i fynd â chi i'r lefel nesaf. Cliciwch yma i ganfod darparwyr antur a gweithgareddau ar y map.

LLEOLIADAU AWYR AGORED PWYSICAF GOGLEDD CYMRU

Cerdded Mynyddoedd
Cerdded Lefel Isel
Dringo Creigiau
Bowldro
Sgramblo
Fwynhau’r Traeth
Darparwyr Gweithgaredd
Beicio Mynydd
Beicio i’r Teulu
Beicio Ffordd
Padlo i’r Teulu
Caiacio Môr
Caiacio
Dringo Gaeaf