Fifty Shades of Great

×
 • Coasteering
 • Rock Climbing
 • Kayaking

Darganfyddwch Antur

Syniadau Gwych i Roi Cynnig Arni Am Y Tro Cyntaf yng Nghalon Antur

Discover Adventure
Beicio i’r Teulu

Mae Llwybr Mawddach yn llwybr beicio mawr ei fri sy’n dilyn rheilffordd segur ac yn cysylltu tref farchnad Dolgellau â thref farchnad brysur Abermaw.

Discover Adventure
Bowldro

Y clogfeini dan graig RAC yw un o leoliadau bowldro mwyaf poblogaidd yr ardal. Yn ogystal â chynnig dringo gwych, mae’r clogfeini hyn ger min y ffordd yn cynnig digonedd o heulwen, craig solet a glanfeydd cyfeillgar.

Discover Adventure
Beicio Mynydd

Cydnabyddir yn gyffredinol fod <a href=”/en/venues/coed-llandegla” title=”“>Llandegla</a> yn gyrchfan o’r radd flaenaf i feicwyr o bob oedran a gallu sy’n dymuno datblygu eu sgiliau a rhoi prawf arnynt. Mae’r llwybrau’n amrywio o lwybrau deiliog i draciau sengl garw sydd â phantiau mawr.

Discover Adventure
Padlo i’r Teulu

Saif Llyn Padarn ger troed yr Wyddfa yn ymyl Llanberis. Mae’r llyn yn cynnig golygfeydd godidog o’r mynyddoedd, ac mae’n lle gwych i badlo. Mae mynediad yn rhwydd ac mae digonedd o lefydd parcio ger y lagwnau.

Discover Adventure
Cerdded Mynyddoedd

Mae’n anodd curo Mynydd Mawr am gyflwyniad gwych i gerdded mynyddoedd. Mae’r daith hawsaf yn cychwyn o’r Fron, ac wrth ddringo crib lydan sy’n edrych i lawr ar Gwm Du, fe gyrhaeddwch gopa llawn awyrgylch sy’n cynnig golygfa 360 gradd syfrdanol.

Discover Adventure
Sgramblo

Mae crib Daer Ddu Moel Siabod yn cynnig sgramblo gradd 1 hyfryd ac mae’n gyflwyniad gwych i’r gamp o sgramblo. Mae’r llwybr yn ddiddorol iawn ar ein hyd ac mae’n braf o agored.

Discover Adventure
Caiacio Môr

Mae’r arfordir creigiog sy’n rhedeg o Rhoscolyn i Drearddur yn cynnig un o deithiau caiacio môr gorau Ynys Môn. I’r sawl sy’n caiacio am y tro cyntaf, mae bae amgaeedig Borthwen yn cynnig cysgod a hafan heulog.

Discover Adventure
Dringo Creigiau

Tryfan Bach yn Nyffryn Ogwen – clôn bychan o fynydd mawr Tryfan; mae’r llechi cyfeillgar hyn wedi cynnig cyflwyniad i’w dyfodol anturus i genedlaethau o ddringwyr bychan a’u rhieni balch…

Deg Uchaf Gogledd Cymru

Deg rheswm pam mai Gogledd Cymru yw Calon Antur

 1. Cerdded Mynyddoedd fry ar Grib Nantlle

 2. Dewch i Fwynhau’r Traeth yn Niwbwrch

 3. Caiacio ar ddyfroedd cyflym Afon Dyfrdwy

 4. Beicio Mynydd gwych yn Llandegla

 5. Beicio Ffordd ym Mwlch y Groes i goroni’r cyfan

 6. Taith Beicio i’r Teulu ar hyd Llwybr Mawddach

 7. Bowldro anhygoel ym Mhorth Ysgo

 8. Ewch i gwrdd ag 20,000 o seintiau drwy Gaiacio Môr i Ynys Enlli

 9. Sgramblo gwych ar fynydd Tryfan
  Yng nghwmni neb llai nag Adda ac Efa!

 10. Dewch i fyw breuddwyd ceffylau gwyn wrth Ddringo Creigiau ym Mhen y Gogarth

 1. Cerdded Mynyddoedd fry ar Grib Nantlle

 2. Dewch i Fwynhau’r Traeth yn Niwbwrch

 3. Caiacio ar ddyfroedd cyflym Afon Dyfrdwy

 4. Beicio Mynydd gwych yn Llandegla

 5. Beicio Ffordd ym Mwlch y Groes i goroni’r cyfan

 6. Taith Beicio i’r Teulu ar hyd Llwybr Mawddach

 7. Bowldro anhygoel ym Mhorth Ysgo

 8. Ewch i gwrdd ag 20,000 o seintiau drwy Gaiacio Môr i Ynys Enlli

 9. Sgramblo gwych ar fynydd Tryfan
  Yng nghwmni neb llai nag Adda ac Efa!

 10. Dewch i fyw breuddwyd ceffylau gwyn wrth Ddringo Creigiau ym Mhen y Gogarth

Ynghylch Awyr Agored Gogledd Cymru

EWCH ALLAN I FWYNHAU ANTUR!

Dewch i ymweld â’r rhanbarth, hyd yn oed os nad ydych yn chwennych gwefr a chyffro. Crwydrwch lwybrau esmwyth ar hyd arfordiroedd dilychwin, ymlaciwch ar draethau o dywod euraidd a gwlychwch eich traed mewn nentydd mynyddig sy’n glir fel crisial.

Dewch i fwynhau gwyrddni toreithiog y gwanwyn, cynhesrwydd dyddiau hir yr haf, gwrid yr hydref neu ddisgleirdeb eiraog y gaeaf - fe gewch groeso cynnes!

Mapiwch Eich Antur